Præsentation af HTN

 

Præsentation af HTN

Havkajak Team Nord (HTN) er en havkajak klub beliggende i Strandby, Nordjylland.

Interessen for havkajakroning er det der driver fællesskabet i HTN. Lysten til at dele denne interesse med andre har skabet en åben og levende klub, hvor nye medlemmer er velkomne uanset deres erfaringsgrundlag.

HTN tilbyder den nye havkajakroer begynderkurser, lån af klubkajakker og udstyr, samt roning under trygge forhold med erfarne havkajakroere.

HTN tilbyder den erfarne havkajakroer et rofælleskab, med kurser og ture på forskellige færdighedsniveauer, samt plads til din kajak.

HTN bestræber sig på at være minimalistisk og spartansk, for derved at koncentrere fællesskabets kræfter om det primære, nemlig havkajakroningen. Derfor er vores faciliteter ikke prangende, men praktiske og giver os den nødvendige base for at kunne dyrke vores fælles interesse. HTN har siden vi etablerede os på bar mark i 2013, fået klubhus, faciliteter til opbevaring af klub- og private-kajakker, samt en flydebro.

HTN er beliggende i en perle af en lille aktiv fiskerihavn, Strandby Fiskerihavn. Havnens mange små hyggelige bassiner, giver gode muligheder for roning under alle vejrforhold. Uden for havnen ligger et naturreservat med Danmarks største stenrev, Hirsholmene. Det består hovedsageligt af åbne havområder med undersøiske sten- og boblerev, samt øer, holme og skær; På fastlandet omkring udløbet af Elling Å, er strandenge, klitter, overdrev og ferske enge. Et ideelt sted at ro havkajak, hvis man vil opleve naturen på tætteste hold.

HTN har tiltrukket roere fra en stor del af Strandbys opland og vi er i dag ca. 30 aktive havkajakroere. Vi har ingen ambitioner om at blive en stor klub, men er altid åben over for nye medlemmer, uanset deres forudsætninger.

HTN blev stiftet i 2013 af en gruppe erfarne havkajakinstruktører og – turledere som alle var uddannet igennem Dansk kano og kajakforbund (DKF). HTN er medlem af DGI og underviser efter DGI’s regelsæt.

HTN er noget for dig hvis du har lyst til at lære at ro havkajak trygt og sikkert, uddannet af erfarne instruktører. Kontakt en af bestyrelses medlemmer og få en snak om hvordan du bedst kommer i gang.

HTN er noget for dig hvis du vil være med i et aktivit havkajakfælleskab, med gode kontakter til det nordjyske havkajakmiljø. Om du bare vil have et sted at lægge din kajak eller om du vil være en aktiv del af klubben er din beslutning. Kontakt en af bestyrelses medlemmer og få en snak om hvad vi kan tilbyde lige præcis dig.

Vi ses i HTN

Bestyrelsen

bestyrelsen(AT)havkajakteamnord.dk

 

20900