Årets Generalforsamling 2017

Hej HTN’ere

Så er det ved at være tid for den årlige generalforsamling som jo skal
afholdes i marts måned.
Bestyrelsen har valgt at afholde den d. 13. marts kl. 19 i HTN Klubhus.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden og
indkomne forslag udsendes hermed og opslås på klubbens hjemmeside.

Indkaldelse til Generalforsamling 2017

På HTNs bestyrelses vegne Jan Malinsky


Comments are closed